нов

Какво е интелигентен измервателен уред?

2020-08-14
Интелигентният измервател на ватчасове е интелигентният терминал на интелигентната мрежа, вече не е традиционното усещане за брояч на ватчасове, интелигентен брояч на ватчасове в допълнение към традиционната функция за измерване на основната консумация на електроенергия на брояча на ватчасове, за да се адаптира за използването на интелигентна мрежа и нова енергия, той също има интелигентни функции като двупосочна функция за многоскоростно измерване, функция за контрол на клиента, двупосочна функция за комуникация на данни на различни режими на предаване на данни, функция против кражба на енергия и т.н. . Интелигентният измервател на ватчаса представлява посоката на развитие на енергоспестяващ интелигентен интелигентен терминал за краен потребител в бъдеще.