нов

Какви промени могат да донесат интелигентните измервателни уреди в живота ни?

2020-08-14
Първият е да се насърчи формирането на навик за пестене на електроенергия. Тъй като някои клиенти не обръщат внимание на някои подробности за захранването, като например след изключване на телевизора и компютъра, индикаторът на захранването на екрана все още свети или компютърът е в режим на готовност, различни зарядни устройства все още са включени в захранването, и така нататък, въпреки че консумацията на енергия е много малка. Ще се записват и умни измервателни уреди, за да не е малко натрупването на електроенергия. Ето защо, нека повече хора "интелигентно" електричество е функцията на интелигентните измервателни уреди. Чрез интелигентния измервателен уред да насърчи хората да формират навик за пестене на електроенергия.

Второто е да променим начина, по който хората използват електричество. Интелигентните измервателни уреди могат по-точно да разграничат времевия интервал на битово потребление на електроенергия. Съгласно прилаганата в момента политика за цените на електроенергията за споделяне на времето за местните жители, цената на електроенергията в периода на ниска долина е с 0,28 юана по-ниска от тази в периода на равнина и жителите могат да се възползват добре от периода на „пик и долина“ на потребление на електроенергия според ситуацията на потребление на електроенергия в домакинството, показана от интелигентния измервателен уред. В пиковия период на потребление на електроенергия, за да се намали потреблението на електроенергия, някои домакински уреди като бойлери, перални, които да се използват в периода на коритото, могат да спестят много разходи за електроенергия.

Трето, нека хората променят навика си да използват електричество, да оптимизират начина на използване на електричество, също могат да постигнат целта за пестене на енергия и намаляване на емисиите, което е силно застъпено от правителството, но също така и задължение на всички граждани.