нов

Предимствата на интелигентните измервателни уреди

2020-09-03
Интелигентните измервателни уреди са интелигентни терминали в интелигентните мрежи. Те вече не са метри в традиционния смисъл на думата. В допълнение към измервателните функции на традиционните електромери, интелигентните измервателни уреди се използват и за задоволяване на нуждите на интелигентните мрежи и новите енергийни източници.Съхранение, двупосочна функция за многоскоростно измерване, функции за контрол от страна на потребителя, разнообразие от режими на предаване на данни с възможности за двупосочна комуникация на данни, функции против подправяне и други интелигентни функции, интелигентни измервателни уреди от името на бъдещата енергия- спестяване на интелигентна мрежа за краен потребител интелигентен терминал Посоката на развитие.

智能电表


С развитието на интелигентната мрежа търсенето на интелигентни потребителски терминали в различни страни по света също нараства. Според статистиката, с изграждането на интелигентни мрежи в различни страни по света през следващите 5 години, броят на инсталираните интелигентни измервателни уреди в света ще достигне само 2 милиарда.По подобен начин в Китай търсенето на интелигентни измервателни уреди като потребителски терминали ще нарасне значително с напредъка на изграждането на силна национална интелигентна мрежа. Консервативната оценка е, че ще има около 170 милиона търсене на пазара. Някои от средствата, отпуснати от правителството на САЩ за надграждане на националната мрежа, са специално предназначени да захранват 13% от домакинствата в САЩ (18 милиона домакинства) чрез интелигентни измервателни уреди през следващите три години. В Европа Италия и Швеция завършиха разгръщането на усъвършенствана метрологична инфраструктура, заменяйки всички обикновени измервателни уреди с интелигентни измервателни уреди. Очаква се Франция, Испания, Германия и Обединеното кралство да завършат през следващите 10 години и ще завършат пълното популяризиране и прилагане на интелигентни измервателни уреди.