нов

Разликата между еднофазен електромер и трифазен електромер

2021-10-15
1. Разликата в обхвата на приложение:Трифазен електромере подходящ за малък и среден бизнес, дистрибуторски мрежи, промишлени и минни предприятия, обществени съоръжения, граждански сгради и др.Еднофазен електромере подходящ за домашни потребители на местни потребители за контрол на таксите и потребители под наем.
2. Разлики в нивата на точност: Нивата на точност на трифазния електромер са ниво 1, 0,5s и 0,2s. Точността на еднофазния електромер е ниво 1 и ниво 2. Еднофазните електромери могат да постигнат най-много точност само от ниво 1, но трифазните електромери могат да постигнат нива от 0,5s и 0,2s.
3. Разлика в референтното напрежение:Трифазен електромерима повече спецификации на напрежението: 3*220/380V 3*57.7/100V. Като цяло има само една спецификация на напрежението за еднофазен електромер, което е 220V.