нов

Ниво на точност на цифровия електромер

2021-10-09
За дадено ниво на точност на измерване наЦифров измервател на мощността, грешката на цифровия електромер при определените условия на употреба трябва да бъде в определените граници. Стандартните нива на точност са: 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2 и т.н. Колкото по-малка е съответната стойност на нивото на точност, толкова по-висока е точността на измерване на електромера. Ниво от 0,05 означава, че границата на грешка при измерване на мощността е ±0,05%.
Забележка: Като цяло електромерът е номинален при условията на номинално напрежение, номинален ток, номинална честота и фактор на мощността 1. Фактори като ниско напрежение, нисък ток, отклонение на честотата и нисък фактор на мощността ще доведат до точността на измерване на измервателят на мощността да намалее.