нов

Относно използването на трифазен електромер

2021-09-24
Напомняне за ранно предупреждение: Когато оставащата мощност вТрифазен електромере по-малко от два пъти "мощността на алармата", "индикаторът на алармата" ще мига (с интервал от 1 секунда), за да напомни на потребителя да закупи електричество. По това време, ако потребителят постави карта, за да отговори, "аларма. Мигащият интервал на светлинния индикатор се променя на 2 секунди, което може да избегне предупреждението за прекъсване на захранването.

Предупреждение за прекъсване на захранването: Ако потребителят не постави картата, за да реагира, когато предупреждението напомня, когато оставащата мощност е договорената от потребителя мощност на алармата (или 10% от текущата закупена мощност), измервателният уред ще се изключи и ще покаже „отворено switch" По това време поставете IC картата в гнездото за карта веднъж и захранването ще бъде възстановено. Ако не можете да намерите IC картата на този часовник, след като ключът е отворен, можете да заемете IC картата на съседа, за да я поставите, за да възстановите захранването.

Напомняне за закупуване на енергия: Когато оставащата мощност в трифазния електромер е по-малка от „мощността на алармата“, „индикаторът за аларма“ винаги ще свети, за да напомня.