нов

Технически индикатори на Digital Power Meter

2021-09-17
Номинално напрежение
Средната квадратична стойност на синусоидалното напрежение, коетоЦифров измервател на мощносттаможе да издържи дълго време. Под това напрежение абсолютната стойност на грешката на измерване на електромера трябва да бъде по-малка от стойността, получена чрез умножаване на относителната грешка, съответстваща на номиналното ниво на точност, по номиналното напрежение. Например, нивото на точност на измерване на напрежението на електромера е 0,1, а номиналното напрежение е 1000V. Тогава, когато напрежението е по-малко от 1000V, абсолютната стойност на грешката трябва да бъде по-малка от 1000x0.1%=1V.
Номинален ток
Средната квадратична стойност на тока на синусоида, койтоЦифров измервател на мощносттаможе да издържи дълго време. Под този ток абсолютната стойност на грешката на измерване на електромера трябва да бъде по-малка от стойността, получена чрез умножаване на относителната грешка, съответстваща на номиналното ниво на точност, по номиналния ток. Например, точността на измерване на тока на електромера е 0,1, а номиналният ток е 10A. След това, когато токът е по-малък от 10A, абсолютната стойност на грешката трябва да бъде по-малка от 10x0,1%=0,01A.