нов

Поздравления: GOMELONG ПОЛУЧИ ЧЛЕНСТВОТО ОТ DLMS User Association

2020-09-04

Поздравления: ZHEJIANG GOMELONG METER CO., LTD ПОЛУЧИ ЧЛЕНСТВОТО ОТ DLMS User Association за годината: 2020!Познания на DLMS АСОЦИАЦИЯ ЗА 2020 ГОДИНА.Членство в Асоциацията на потребителите на DLMS

Членове на Асоциацията са комунални услуги, производители на измервателни уреди, производители на чипове, разработчици на софтуер и системни интегратори, които произвеждат, интегрират, инсталират и използват системи и системни компоненти за интелигентно измерване и свързани области.


Членството е отворено за всяко юридическо или физическо лице, което подкрепя целите на Асоциацията, както е посочено в Устава.

За организации, активни в области, свързани с тази на DLMS UA,Асоциирано членствомогат да бъдат установени въз основа на конкретно споразумение за връзка.

Дейността на Асоциацията се урежда от нейния Устав.