нов

Помощ за комунални услуги, които се опитват да разберат бизнес казуса за интелигентната мрежа

2020-09-03
Тексаският университет A&M създава изследователски консорциум, за да помогне на електрическите кооперации, общинските и други обществени предприятия да се справят с оценката на бизнес казуса за Smart Grid. Причината е, че обществените предприятия обикновено са по-малки и нямат допълнителни ресурси, за да претеглят технологиите за интелигентна мрежа. Участниците в шестмесечния консорциум ще получат базиран на Excel бизнес модел Smart Grid, персонализиран за техните комунални услуги, ръководство за ресурси за Smart Grid и пропуски за предстояща конференция и семинари.