нов

Какво е еднофазен електромер?

2021-11-24
A монофазен електромере устройство, използвано за измерване на консумацията на електроенергия в обикновени граждански битови вериги. Домакинският кръг се използва за захранване на различни домакински уреди. Еднофазните електромери имат характеристиките на ниска консумация на енергия и висока надеждност. Те са идеални продукти за реформиране на системата за потребление на електроенергия и реализиране на комерсиализация на електроенергия.
Theмонофазен електромеризползва вихровия ток, генериран от бобините за напрежение и ток върху алуминиевия диск, за да взаимодейства с променливия магнитен поток, за да генерира електромагнитна сила, която кара алуминиевия диск да се върти, и в същото време въвежда спирачния момент, така че скоростта на въртене на алуминиевият диск е пропорционален на мощността на натоварване. Задвижва се от зъбни колела, а броят на завъртанията на грамофона се изчислява от брояча за измерване на електрическата енергия. Следователно основната структура на измервателния уред за ватчасове се състои от бобини за напрежение, бобини за ток, въртящи се плочи, въртящи се валове, спирачни магнити, зъбни колела, броячи и др.