нов

Предпазни мерки при използване на мултифункционален измервателен уред

2021-10-28
Разширена информация: Забележка: 1. ПредиМултифункционален измервателен уреде под напрежение и се използва, трябва да бъде надеждно заземен. 2. Преди да включите оборудването, трябва да потвърдите в какво състояние е превключвателят за избор на Ua/външно захранване на панела: натиснете превключвателя, за да изберете работната мощност на оборудването чрез Ua и U0, диапазонът на захранване е AC80V -400V, това състояние След това е строго забранено включването на захранващия кабел във външен 220V контакт. 3. Строго е забранено многократното натискане на превключвателя за избор на Ua/външно захранване, когато оборудването е под напрежение.
4. Строго е забранено докосването на клемите на панела с ръка, когатоМултифункционален измервателен уреде под напрежение.
5. Свържете тестовите проводници правилно, задайте правилно режима на въвеждане на ток и въведете тока и напрежението в съответните граници. Не забравяйте, че текущата входна стойност не трябва да надвишава 120% от номиналната стойност на избрания терминал.