нов

Какво е цифров електромер?

2021-09-01
Theцифров електромере високо прецизен цифров виртуален инструмент, подходящ за измерване на мощността на 5~400Hz трифазен синусоидален променлив ток. Включително 3 захранващи блока, методът на два ватметъра или методът на три ватметъра може да се използва за измерване на трифазно напрежение RMS, ток RMS, честота и активна мощност.

Каналите за измерване на напрежение и ток на захранващия блок нацифров електромервключват 8 диапазона. Диапазонът на измерване на сигнала се разширява чрез автоматично безпроблемно преобразуване на диапазона и номиналният индекс на точност може да бъде постигнат в диапазона от 0,4% до 100% от номиналния входен сигнал.