нов

Принцип на работа на еднофазен електромер

2021-05-27
Електромерът е инструмент за измерване на електрическа енергия и ще се използва навсякъде, където има нужда от електричество. Има много видове електромери, като най-разпространеният е еднофазният електромер.

Еднофазният електромер използва електронни схеми и чипове за измерване на електрическа енергия. Делител на напрежение или трансформатор на напрежение се използва за превръщане на сигнала за напрежение в малък сигнал, който може да се използва за електронно измерване. Шунт или токов трансформатор се използва за превръщане на токовия сигнал в малък сигнал, който може да се използва за електронно измерване. Електронно измерени малки сигнали, използвайки специален чип за измерване на енергия за извършване на аналогово или цифрово умножение на преобразуваните сигнали за напрежение и ток, акумулират електрическата енергия и извеждат импулсен сигнал, чиято честота е пропорционална на електрическата енергия. Импулсният сигнал задвижва стъпковия двигател, за да задвижи механичния брояч за показване или да го изпрати към компютъра за обработка и цифрово показване.

Принципът на работа на механичния брояч на kWh е същият, основната цел е да брои точно.