нов

Как електронните интелигентни измервателни уреди изчисляват потреблението на електроенергия

2020-06-30
Първо, действителното мрежово напрежение и ток се вземат проби и сигналът за мощност се генерира от UI умножителя; второ, преобразувателят U/f (напрежение/честота) се използва за преобразуване на мощностния сигнал в импулсен сигнал с определена честота, а импулсният сигнал се преобразува от брояча Натрупана консумация на електроенергия