нов

Изграждане на трифазен електромер

2020-05-12

Трифазният електромер има два диска, монтирани на общ вал. И двата диска имат спирачен магнит, меден пръстен, засенчваща лента и компенсатор за получаване на правилното отчитане. Двата елемента се използват за измерване на трифазна мощност. Конструкцията на трифазния измервателен уред е показана на фигурата по-долу.


За трифазен измервателен уред задвижващият момент на двата елемента е равен. Това може да стане чрез регулиране навъртящ момент. Въртящият момент се регулира чрез паралелно свързване на токовите намотки на елементите в серията и техните потенциални намотки. Токът на пълно натоварване преминава през бобината, поради което двата противоположни въртящи моменти се създават в бобината.

Силата на двата въртящи моменти е еднаква и следователно не позволяват на диска да се върти. Ако въртящият момент стане неравномерен и дискът се върти, тогава магнитният шунт се регулира. Балансиращият момент се получава преди тестване на измервателния уред. Позицията на компенсатора и спирачния магнит се настройват поотделно към всеки елемент за получаване на балансиращ момент.